Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
har avvecklats den 31 mars 2009 enligt beslut av riksdagen.
Senaste nytt Om ITPS ITPS i media Kalendarium Omvärldsanalys Utvärdering Statistik Publikationer Länkar In English

Telefon till ITPS:
+46-(0)63 16 66 00

e-post:

[email protected]

Postadress:
Studentplan 3
831 40  Östersund

stockholmflyttstädning.nu

koksrenoveringstockholm.nu

https://www.sprakservice.se/

Välkommen till ITPS

Aktuella publikationer

Ang förslag till rådsförordning för stöd till landsbygdens utveckling från europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling

Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.
Den europeiska jordbruks- och landsbygdspolitiken har endast i mycket begränsad omfattning tillväxtpolitiska målsättningar. ITPS tar därför inte ställning till förslaget till rådsförordning. Vi vill dock påpeka att tillväxt, även på landsbygden, är kopplad till expanderande branscher och näringar. Ur ett tillväxtpolitiskt perspektiv är förslaget till rådsförordning alltför inriktat på den tillbakagående jordbrukssektorn. I den mån tillväxtfrågor ges ökad prioritet inom Europeiska Unionens jordbruks- och landsbygdspolitik bör således diversifiering och förnyelse av landsbygdens ekonomiska bas lyftas fram på ett betydligt starkare sätt än i det föreliggande förslaget till rådsförordning.

14 Sep 2004

ITPS i media

2005-12-30
Tema: Flytten av de statliga verken
P1 Studio Ett
2005-12-29
Dagens Industri ( PDF ) ( PDF ) , Sidan 28
Dagens Industri, delvis login-skydd
2005-12-29
SIGNERAT : Ett långfinger från statsministern
Upsala Nya Tidning
2005-12-28
Körerna håller kvar befolkningen på landsbygden
Barometern-OT
Nyhetsarkiv

Konferens

21 okt: Klimatpolitisk kontrollstation 2004.
Innevarande år är en s.k. kontrollstation då den svenska klimatpolitiken skall utvärderas. Baserat på den utvärdering som görs kommer regeringen att utforma den klimatproposition som kommer att läggas i början av våren 2005. Läs programmet

10 november: Större satsningar och trender inom informations- och kommunikationsteknik i Japan, USA och Kina Läs inbjudan eller anmäl Dig

Landsbygdsforum 2004 i Östersund

Den 13-14 oktober arrangeras en nationell konferens kring utvecklingsmöjligheter i Sveriges gles- och landsbygder. Läs mer

Piteå 2004

Läs dokumentationen från ITPS workshops som genomfördes under Piteå-konferensen den 18-20 augusti

Nyhetsbrev om Piteå-konferensen

Espon

ITPS är svensk Contact point för ESPON

Update

Läs mer

Nyhetsbrev

Inom området Hållbar Utveckling från vårt kontor i Tokyo. Hämta nyhetsbrevet eller hämta vårt nyhetsbrev inom IT eller inom Entreprenörskap och småföretagsutveckling från vårt kontor i Los Angeles samt Bryssel. Läs mer

Vill Du få något av ovanstående nyhetsbrev kostnadsfritt, klicka här

Aktuell statistik

Nytt beräknat publiceringsdatum för rapporten Nyföretagandet i Sverige 2002 och 2003: 15 november
Läs mer här.

Nytt beräknat publiceringsdatum för rapporten Uppföljning av 1999 års nystartade före-tag - tre år efter start: 30 november
Läs mer här.

Fortsatt minskning av antalet konkurser
Under årets första sju månader uppgick antalet företagskonkurser till 4 704, en minskning med 6 procent. Antalet anställ-da i företag i konkurs upp-gick under samma period till närmare 13 400 per-soner vilket var en mins-kning med 19 procent.

Här hittar du aktuell kon-kursstatistik, statistiken redovisas per län, kom-mun och bransch.

RTP

ITPS har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en så kallade ex ante-bedömning av samtliga regionala tillväxtprogram. Läs mer

Erhåll info från ITPS

Vill du få information från ITPS om nya rapporter, seminarier och liknande? Skicka ett mail till Marianne Löfgren så kommer Du med på vår mailinglista.

Besökarens integritet

Enligt lagen om elektronisk kommunikation måste vi informera dig om att vi använder cookies, dock enbart s.k. temporära cookies för att ge bra service.
Om du inte accepterar det  kan du lämna webbplatsen genom att klicka i kryss-rutan uppe till höger